MENU

LIDER Nieruchomości

  • Powierzchnia: 15565.0 m² 
  • Cena: 1 614 498 zł
  • Cena za m²: 103,73 zł
  • Rynek: pierwotny
  • Kontakt 795 978 797

nidzica-


Nidzica, 10 maja 2024 r.

GMKR.6840.11.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA .
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczona jako działka numer 212 o pow. 1,5565 ha, opis użytku: RIVb 0,4162 ha, RV 0,5205 ha, PsVI 0,1327 ha, N 0,0545 ha, PsV 0,1539 ha, RIVa 0,2787 ha, KW OL1N/00009606/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 614 498,00 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 301 898,00 zł (trzysta jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 08 lipca 2024 r.) w wysokości: 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2024 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Gmina Nidzica > Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 08 lipca 2024 r.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo